RIVM positief over nieuwe schonere houtkachels

Het RIVM heeft onlangs een rapport uitgebracht over emissies van houtstook. Hieronder vallen de buitenkachel, houtkachels, pelletkachels, de traditionele openhaard en bbq. In dit rapport wordt een nieuwe rekenmethode gehanteerd. Er wordt nu ook gekeken naar de hoeveelheid condenseerbare fijnstof. Dit werd voorheen niet meegerekend.

Condenseerbare fijnstof ontstaat vooral bij een te lage verbrandingstemperatuur waardoor deze deeltjes niet goed worden verbrand. Dit zien we bij oudere verbrandingstoestellen en ook bij buitenkachels en vuurschalen.

Op jaarbasis is de gemiddelde achtergrond concentratie van houtstook ongeveer 4%. Dat wil zeggen dat maar 4% van de fijnstof (PM 2,5) die wij dagelijks inademen afkomstig is van het stoken van de bbq, houtkachel of tuinkacheld. Van het verkeer is deze achtergrondconcentratie gemiddeld 6x zo hoog (25%) en rondom de grote steden zelfs 12 x zo hoog (50%).

Sterke afname van fijnstof door schonere, modernere houtkachels

Het RIVM geeft in het rapport aan dat overheidsbeleid is achtergebleven op dit gebied en stuurt aan op een betere regelgeving door de overheid. Het RIVM geeft aan dat er vooral betere resultaten bereikt kunnen worden door het vervangen van oude toestellen door nieuwe moderne hout- of pelletkachels. De uitstoot van fijnstof (PM2.5) is juist daardoor nu al gedaald met bijna 40% van 6,6 naar 4,1 kiloton.

Neem bijvoorbeeld onze HETA SL8

Dit is de schoonst stokende productie kachel ooit. De HETA SL8 heeft een uitstoot van minder dan 3mg fijnstof en dat is 13x lager dan de nieuwe norm die in 2020 is ingevoerd. De kachel is extreem zuinig in houtverbruik en zeer goed regelbaar tussen 2 en 7kW zodat de kachel ook in kleinere en/of zeer goed geïsoleerde woonruimtes goed inzetbaar is.

Ga voor zekerheid en duidelijkheid! Koop je nieuwe houtkachel in Duitsland! Hier gelden al sinds en jaar en dag de strengste milieueisen!

In Duitsland heeft de overheid deze maatregelen al veel eerder genomen. Op dit moment moeten toestellen van 1995 en ouder al buiten gebruik worden gesteld. In 2024 mogen toestellen van voor 2010 niet meer gebruikt worden. Dit zorgt voor een zeer sterke afname van de fijnstof uitstoot door houtkachels in Duitsland.

De Nederlandse overheid blijft helaas achter met betere regelgeving

Door goede regelgeving kan niet alleen de uitstoot van fijnstof sterk worden verminderd, maar zal ook de overlast sterk afnemen. Door modernere veel schonere toestellen, door eisen te stellen aan de installateur.

STOP met de verkoop van vervuilende en overlast gevende gebruikte kachels, tuinkachels en vuurschalen en door een afbouwprogramma in te voeren zoals in Duitsland al gewend is.

123-Kaminofen is er klaar voor.